Meritve kakovosti zraka  v Sloveniji na tej povezavi izvaja ARSO s svojimi merilnimi postajami: Air Quality Index - AQI